Catalogue

Catalogue

Fally Ipupa

6,047 téléchargement(s)

Fally Ipupa Fally Ipupa 104 musiques au total

Télécharger Catalogue mp3 (6.9 Mo)

Lyrics - Catalogue

Suki nayo nzoka ezalaki
kanga moyibi Ekanga miso ma ngayi e
Ata natali nazo mona mosusu te
A part toi il N'y aura Toujours que toi
Motema Nanga ezalaki gratte-ciel
Yo okomisi Yango Poulailler
Ezanga kiti, Mbeto te, famille, Nzungu te
Ekomi kotonda Makila Lokola Masuwa etoboki
Yo ozongisi ...

Voir Plus