Chansons Bakongo

Chansons Bakongo

Chanson Bakongo

Album de 18 titres

Chanson BakongoChanson Bakongo18 chansons au total

Chansons Bakongo est un album de l'artiste musicien Chanson Bakongo comportant 18 titres dont : [NZAMBI ZEYI], [PISTE 4], [PISTE 5], [PISTE 6], [THETHE 1], [BA KONGO_DILA I DILA NGA], [BA KONGO_DJANO MWANA RAFICK MOKONZI], [BA KONGO_KITUISI MABIALA YUDA], [BAYUDA BAYUDA_5446], [BAYUDA BAYUDA_5735], [BAYUDA GENERIQUE], [BAYUDA DU CONGO], [BAYUDA FIKIN 20], [PISTE 2 KINTUENI BATANDU YA MAYALA], [PISTE 3 KINTUENI BATANDU YA MAYALA], [PISTE 8 KINTUENI BATANDU YA MAYALA], [PISTE 9 KINTUENI BATANDU YA MAYALA], [SOCCORO], | Date de sortie : 02 Octobre 1999 | Durée maximale de l'album 2h 6min 11s